interaktívny, hotel, sosna, investovanie, investovať, investícia, Vysoké, Tatry, slovenská, príroda, start, up, kúpim, predám, netradičný, ubytovanie interaktívny, hotel, sosna, investovanie, investovať, investícia, Vysoké, Tatry, slovenská, príroda, start, up, kúpim, predám, netradičný, ubytovanie interaktívny, hotel, sosna, investovanie, investovať, investícia, Vysoké, Tatry, slovenská, príroda, start, up, kúpim, predám, netradičný, ubytovanie
Prvý interaktívny hotel vo Vysokých Tatrách
Návrh koncepcie a vizualizácia
Predstavujeme Vám návrh interiéru interaktívneho hotela
Hotel Sosna - prvý interaktívny hotel, zameraný na Slovensko a slovenskú prírodu
Hotel Sosna v súčasnosti čaká na svoju rekonštrukciu
Po nej sa stane hotelom, ktorý propaguje Slovensko a slovenskú prírodu.

interaktívny, hotel, sosna, investovanie, investovať, investícia, Vysoké, Tatry, slovenská, príroda, start, up, kúpim, predám, netradičný, ubytovanie Vitajte na stránke www.interaktívnyhotel.sk


Koncepcia prestavby hotela s nádychom netradičnosti.

Interaktívny hotel - je hotel, ktorý svojim zameraním a aktivitami zapája verejnosť do svojho života. Je zameraný na Slovensko a slovenskú prírodu. Informuje, zabáva, vzdeláva, a to všetko zábavnou formou. V hoteli sa nachádzajú edukačné a interaktívne prvky, ktoré z neho robia práve interaktívny hotel - prvý svojho druhu na Slovensku. Sú zakomponované do dizajnu hotela tak, aby nenarušovali jeho celkový charakter a pritom, aby nenápadným spôsobom odovzdávali zaujímavé informácie. Ide o dynamický, nie statický hotel, čo znamená, že v hoteli sú určité neustále sa meniace prvky, ktoré sú základom pre zvyšovanie návštevnosti hotela. Táto dynamika udrží klientelu v neustálom záujme o hotelové služby a robí ho atraktívnym.

Interiér hotela je navrhnutý z prírodných materiálov : živé rastliny, machové steny, textílie, drevo, kameň. Snaha bola vytvoriť čisté línie a vzbudiť pocit dotyku s prírodou. Pri jeho navrhovaní sme sa riadili mottom : "Hotel v prírode, príroda v hoteli."

Hotel, ktorý nesie posolstvo. Návštevníci hotela majú možnosť získať zaujímavé informácie o slovenskej faune a flóre, ako aj známych, či menej známych oblastiach Slovenska. Zábavnou formou sú vedení k spoznávaniu a ochrane prírody. Tým, že je hotel zameraný výlučne na slovenskú prírodu, podporuje v návštevníkoch patriotizmus. Je to hotel, ktorý miluje Slovensko.


interaktívny, hotel, sosna, investovanie, investovať, investícia, Vysoké, Tatry, slovenská, príroda, start, up, kúpim, predám, netradičný, ubytovanie Ukážky z galérie: Rýchly náhľad